Nederlandstalige én Engelstalige versie boek Castel del Monte beschikbaar

Na een jarenlange studie is er een moment om te oogsten. Het jaar 2022 is zo'n oogstjaar. In maart verscheen de Nederlandstalige versie van het boek over Castel del Monte, in november de Engelstalige versie. Het boek gaat niet alleen over feiten en ficties rondom Castel del Monte en het analyseren van bronnen. Het gaat om een zorgvuldige bestudering van de historiografie en het toepassen van de comparatieve benadering. In combinatie lijdt dit onderzoek tot verrassende resultaten. Kritiekloze Frederik II-adepten en mediëvisten die denken dat kennis over de Middeleeuwen uitsluitend te verkrijgen is door het analyseren van bronnen zullen zich hierbij ongemakkelijk voelen. Het gaat bij dit boek om een multidisciplinaire benadering die aantoonbaar tot een meerwaarde lijdt. Het is een vorm van geschiedbeoefening die meer aandacht verdient. Lees dit boek!!


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Nederlandstalige én Engelstalige versie boek Castel del Monte beschikbaar

Lezing op 5 maart 2024 in Duiven

Recensie over het boek Castel del Monte in het geschiedenistijdschrift Kleio

Reactie van de voorzitter van Dante Alighieri Kleve (Duitsland)

journalist La Reppublica

Wijn en een boek over Castel del Monte gaan samen!