lezing op vrijdag 16 september in Sittard

Op vrijdag 16 september 2022 geef ik voor de Dante vereniging Sittard-Geleen een lezing over het Middeleeuwse Apulië waarbij Castel del Monte prominent aan bod komt. Voor tijdstip, locatie en inhoud van de lezing, zie de website van Dante Sittard: https://www.dante-alighieri-sittard.nl/page-5/


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


lezing op vrijdag 16 september in Sittard

lezing op vrijdag 16 september in Sittard

boekbespreking op YouTube

enkele reacties van hoogleraren op het boek 'Castel del Monte'

Nog meer reacties en wetenswaardigheden omtrent het boek over Castel del Monte ...

De eerste reacties na het verschijnen van het boek.